komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

wtorek, 24 października 2017

Rafala, Marcina

„Żniwa mogą być bezpieczne” – KRUS w Wałbrzychu przeprowadził wizytacje gospodarstw rolnych

niedziela, 6.8.2017 09:00 , komentarze: 0 , odsłony: 223
kategorie artykułu:

Trwają żniwa – okres wzmożonych prac polowych, gdy rolnik narażony jest na wypadki, wykonując pracę w pośpiechu, w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wysokiej temperatury. W dniu 28.07.2017 r., w ramach działań prewencyjnych pracownicy KRUS: Pan Bartłomiej Grzegorczyk Kierownik Placówki Terenowej w Wałbrzychu i inspektor ds. wypadkowości Pani Lucyna Jabłonka oraz przedstawiciel PIP Pani Justyna Rogulska, odwiedzili rolników z miejscowości Dziećmorowice, Świerki i Dworki, promując zasady bezpiecznej pracy.

Podczas żniw dochodzi do wielu drastycznych, tragicznych i skutkujących rozległymi urazami zdarzeń z udziałem maszyn do zbioru siana, słomy i kombajnów zbożowych. Najczęstszymi przyczynami wypadków jest lekceważenie zasad bezpieczeństwa, spadek koncentracji wynikający z pośpiechu oraz zły stan maszyn rolniczych. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach rolnych jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek oraz zorganizować pracę tak, aby znalazł się czas na odpoczynek i regenerację sił.

Zdarzeniom wypadkowym można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy oraz przestrzeganie następujących zasad:

  • Dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa.

  • Użytkowanie tylko sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy, kierowniczy oraz sygnalizację świetlną.

  • Zaopatrzenie się w sprzęt przeciwpożarowy, apteczkę oraz kamizelkę odblaskową.

  • Usuwanie awarii, zanieczyszczeń i blokad możliwe tylko przy wyłączonym napędzie maszyn.

  • Przestrzeganie bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń.

  • Prawidłowe zabezpieczanie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju.

  • Wyposażenie maszyn w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty - wchodzenie i schodzenie z maszyn powinno odbywać się przodem do maszyny, z zachowaniem trzypunktowego podparcia.

  • Zachowanie zasad ostrożności podczas transportu, zarówno ludzi, jak i ładunków - pasażerowie powinni być przewożeni wyłącznie w kabinach pojazdów - niedopuszczalne jest przewożenie osób na przyczepach, zarówno pustych, jak i załadowanych.

  • Stosowne zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu.

  • Stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała, odpowiednich ochron osobistych oraz obuwia roboczego o należytej przyczepności, z metalowymi podnoskami. 

Oprócz wymienionych powyżej zasad, bardzo ważne jest również samopoczucie. Podczas pracy należy robić przerwy,  pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu wodą oraz spożywaniu posiłków  regeneracyjnych.

Przestrzegamy przed przystępowaniem do pracy po spożyciu alkoholu, bądź spożywania go podczas pracy.

Apelujemy szczególnie do gospodarstw, gdzie przebywają dzieci, aby przy wykonywaniu nawet najprostszych prac pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w strefie zagrożenia. Przypominamy, że zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi. Czynność ta wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych, posiadających wymagane uprawnienia.

Brak dostatecznych umiejętności przy obsłudze ciągnika i ograniczone możliwości psychofizyczne dzieci mogą doprowadzić do wypadku. Ofiarą zdarzenia może być nie tylko kierowca, ale również osoba znajdująca się w pobliżu pojazdu. Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolniczych - szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych. Podczas ich bezpośredniej obsługi występuje ryzyko pochwycenia przez elementy ruchome, skaleczenia, a nawet amputacji kończyn.

Pamiętajmy, że niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych. Najmłodsi nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, dlatego dorośli powinni rozmawiać z nimi o niebezpieczeństwach związanych na przykład z zabawą w pobliżu pola, na którym pracują maszyny. Ryzyko przygniecenia, potrącenia lub przejechania przez maszynę rolniczą dotyczy szczególnie małych dzieci, które mogą być niezauważone przez operatora. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu maszyn również z uwagi na szkodliwy hałas i zapylenie towarzyszące ich pracy. 

Wasze komentarze

wczoraj, 12 godz temu
wczoraj, 15 godz temu
wczoraj, 16 godz temu
niedziela, 22.10.2017 23:00
niedziela, 22.10.2017 10:52
niedziela, 22.10.2017 10:31
1
niedziela, 22.10.2017 09:39
sobota, 21.10.2017 10:08
piątek, 20.10.2017 13:19
czwartek, 19.10.2017 22:02
czwartek, 19.10.2017 21:59
czwartek, 19.10.2017 21:51
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Miral
Miral
Auto Max
Auto Max
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Bezpłatna KOLONOSKOPIA